Varför svider det ibland när man sprayar med Otinova?

Otinova är en sur lösning (pH 3-4 – lågt pH) och kan därför svida om hörselgången är inflammerad och/eller sårig. Svedan brukar försvinna relativt snabbt. Vid kvarstående sveda bör man kontakta öronläkare.

Otinova® köps på apotek

Köp Otinova®