Kan man använda Otinova under graviditet och amning?

Inga specifika studier på gravida eller ammande kvinnor har genomförts varför försiktighet bör iakttagas. För att vara på den absolut säkra sidan bör man undvika att använda Otinova vid graviditet och amning. Burow’s lösning, som Otinova innehåller, har dock använts under lång tid och finns beskriven i farmakopén. Dess användning, effekt och säkerhet finns dokumenterad i flera kliniska studier. Vi känner inte till några rapporter som beskriver biverkningar hos gravida eller ammande kvinnor. Sannolikheten måste därför betraktas som mycket liten att Otinova på något sätt skulle påverka fosterutvecklingen eller gå över i bröstmjölk.

Otinova® köps på apotek

Köp Otinova®